En kattunges tragiska livsöde: Olympia drabbades av sjukdomen GSD IV

Bara några månader gammal drabbades den lilla norska skogkattungen Olympia av GSD IV. In i det sista kämpade hon tappert mot den svåra sjukdomen.

Efter ett uppmärksammat fall av GSD IV i Frankrike våren 2007, hos en kattunge som importerats frân Tyskland, D*Olympia Edle von Rada, önskar jag förmedla denna berättelse. Det är historien om en liten kattunges kamp mot klockan, en historia som jag tror berör alla uppfödare och älskare av norsk skogkatt. Jag känner den drabbade uppfödaren och har följt hennes kamp för att komma till visshet om vad hennes kära kattunge drabbats av.

En vacker julidag 2006 anlände Olympia, en hett efterlängtad liten ambertjej, till sin nya familj i Frankrike, från Tyskland. Alla katterna var där vid mottagandet av den nya lilla prinsessan. Olympia struttade in som om hon alltid bott där, vilken lycka!

Betedde sig märkligt
Så bar det av på semester med hela gänget. Olympia tänkte mest bara på lek och spratt, hon visade inget förutsägande, förutom faktiskt ett par dagars oförklarlig 40 graders feber, där ingen diagnos passade in. En tidig höstdag efter hemkomsten drabbades Olympia, då fem månader, av skakningar och ett märkligt beteende. Hon rusade vilt omkring, bet sig i ryggen (förmodligen på grund av smärta) och högg vilt efter föremål, ett beteende som dock lade sig efter några minuter. Ett nytt besök hos veterinären gav ingen förklaring på Olympias annorlunda beteende. Efter nya återkommande "anfall" av märkligt beteende som varade mellan två och tio minuter, med allt kraftigare skakningar, kramper, apati och en tillväxt som helt avtog, skrevs Olympia in på veterinärhögskolan i Nantes. I över en månad reste Olympia fram och tillbaka mellan hemmet och kliniken. En komplett undersökning genomfördes med olika provtagningar, scanning, ultraljud, ryggmärgsprov och så vidare. Alla provsvar var negativa. Hon diagnostiserades helt enkelt med FIP, sjukdomen man lätt tar till när inget annat visar sig, med ny omgång provtagningar till följd, även de negativa.


Dödsfall i Tyskland
Olympias ägare, som genom sin envishet vägrade att ge upp, symptomen var för henne för speciella och specifika, hörde talas om GSD IV från en annan uppfödare som sett en Internetsida om sjukdomen, efter att en katt i Tyskland med mycket liknande symptom gått bort 2005. Hon informerade sin veterinär, som aldrig hade hört talas om GSD IV.

Symptomen förvärrades för Olympia. Hon matades varannan timme och två gånger per natt, för att undvika hypoglycemi (trots detta hade hon aldrig diarré eller kräkningar). Två acceptabla månader gick, med anfall av konvulsiva kriser och muskelkramper. Efter kriserna klarade hon att ta sig fram med försiktighet, men bad om hjälp med tvättning och att utföra sina behov. Men snart kunde hon inte ens hasa sig fram, kris på kris följde med ännu fler muskelkramper och konvulsioner. Bakbenens muskler hade blivit helt förtvinade.

In i det sista behöll Olympia sin lekfullhet. För att stimulera henne hade de satt upp ett streck med klädnypor där hon låg och dit hon sträckte sina ljuvliga små framtassar, som fortfarande var autonoma, för att försöka att leka som om inget hade förändrats…

Hennes livsglädje avtog aldrig, den var enorm. Anfallen ökade Olympia var vacker som en dröm ända in i slutet, kanske lite magrare där hon låg på sin fåtölj och helt lugn efter varje kris. Det var svårt att tro att hon var så illa däran. Men detta var ett mycket kortvarigt tillstånd, hon kunde inte längre ta sig fram allt eftersom anfallen ökade. Man kan bara föreställa sig hur fruktansvärt det måste ha varit att sitta som iakttagare och känna sig helt oförmögen inför all denna smärta och dessa konvulsioner. Att varje kväll ställa sig frågan: vad har Olympia i dag fått ut av dagen och kunnat njuta utav? Så en dag i januari 2007 togs det slutgiltiga tragiska beslutet att låta Olympia få vandra vidare över regnbågsbron...

Hon blev bara åtta månader gammal.

Under denna sista outhärdliga tid togs beslutet att skicka Olympias tester till USA. Kunde det möjligen vara GSD IV?
Testerna skickades till Professor Fyfe vid University of Michigan, USA, som från början identifierade den muterande genen GDI-1 och som tagit fram DNA-testen. För Olympia var det redan för sent, men detta gjordes för att få vetskap och för att framöver i förtid kunna undvika detta outhärdliga muskulära och neurologiska nedbrytande, med en alltid fatal utgång inom 15 månaders ålder. Olympias testresultat visade att hon var homozygot positiv, det vill säga båda föräldrarna var heterozygota positiva (bärare av den defekta genen).

Olympias uppfödare i Tyskland, liksom hennes ägare, har gjort allt för att uppmärk-samma denna genetiska sjukdom hos norsk skogkatt och en hemsida är reserverad för GSD IV. De har också varit i kontakt med veterinärer och laboratorier vilket har resulterat i att det i Tyskland finns en test tillgänglig hos Laboklin. De franska laboratorierna Genindexe och Antagène har, i samarbete med Professor Fyfe, framställt DNA-testen som finns tillgängliga sedan i april 2007.

Här kan du läsa om testerna och differtialdiagnoserna i den medicinska journalen som förts på Olympia. På engelska.